JOHTOKUNTA MUISTUTTAA LAJIJAOSTOJA SEURAAVISTA ASIOISTA:

* Lajijaostojen tulee toimittaa tilinkäyttöoikeudesta tieto pankkeihin, missä jaostolla on tili (pöytäkirjaote). 

* Käyttöoikeuksien poistamisesta tulee myös huolehtia. 

* Jäsenmaksujen maksamisessa jokaisessa lajijaostossa tulee huolehtia siitä, että kaikki kilpailevat urheilijat ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

* Yhteistyösopimuksista johtokunta tulee toimittamaan kaikille lajijaostoille yhteiset ohjeet. 

* Mahdollinen kilometrikorvaus on tulevana toimintakautena yhtenäinen kaikilla lajijaostoilla: Enintään 15 senttiä/km. 
Maksettavat matkat ja mahdolliset majoituskulut saavat lajijaostot päättää itse. 
Maksettaessa korvauksia oman auton käytöstä tulee matkalaskussa olla saajan täydellinen nimi (kaikki etunimet), henkilö tunnus ja täydellinen osoite, sekä kotikunta (vuoden alussa) verottajaa varten. 

* Jokaisella lajijaostolla on oma kustannuspaikka eli jokainen jaosto eritellään kustannuslaskelmassa. Tiliöinti tapahtuu tilikartan mukaisesti. Kustannuspaikat: päätili 10, ampumajaosto 20, hiihtojaosto 30, suunnistusjaosto 50, yleisurheilujaosto 60.

Lisätietoja antaa taloudenhoitaja Heikki Heiskanen puh. 431 582 tai 0400 - 549 042


LADATTAVIA LOMAKKEITA:

Toimintatiedot (exel-lomake)
Matkalasku (exel-lomake)